Borttagande av sandlådan mellan 3 och 5

Sandlådan mellan Hovstagränd 3 och 5 är nu borttagen.

Sandlådan hade blivit dålig och träet höll på att ruttna och eftersom inga barn lekte i den sandlådan beslutades att den skulle tas bort helt istället för att renoveras.

Främsta skälet till att ta bort den, förutom att ingen använder den, är att föreningen är juridiskt ansvarig för alla lekplatser som vi äger, och om lekplatsen inte bedöms vara säker måste den repareras så att den är säker, annars kan föreningen få vite från kommunen. Och det finns ingen anledning att bekosta underhåll av en lekplats som ingen använder.

Vi har beslutat att för tillfället belägga gräsmatta där sandlådan tidigare var tills dess att vi kan utreda vad ytan kan användas till.

OBS!  trädbitarna från sandlådan kommer kanske ligga kvar några dagar innan de kan fraktas bort, tänk på att inte låta barn leka runt dem då de är fulla av rostiga spikar.