grushögen borttagen

Som en del i ledet av markförbättringar tog vi bort den mystiska grushögen utanför norra soprummet som var full med tistlar, och beskar trädet så att det ser trevligare ut.

Platsen kommer därmed framöver kunna användas av t.ex. snöröjarna