Nytt (bokförings)år, samma styrelse

Vi tackar alla som närvarade på stämman.

Det blev en het debatt om ett ärende som stod en medlem väldigt nära.

Årsredovisningen fastställdes.

Styrelsen bibehåller sin sammansättning av medlemmar, dock avgår Vice ordförande Viveka. Och vi hälsar en ny suppleant Lovisa in i styrelsen.