Godkänd OVK

Ventilationskontroll med efterföljande åtgärder är nu godkänd.
Nya intyg kommer utfärdas och sättas ut i entreerna när de är klara.