Vad gömmer sig i mörkret?

Förhoppningsvis inte dörren som leder ut.

Som en del i ledet av vårt systematiska brandskyddsarbete har vi uppmärksammat behovet av efterlysande nödutgångsskyltar i de utrymmen som saknar naturligt ljus, det gäller främst förråden och tvättstugekorridoren.
Anledningen är att om lamporna slocknar, t.ex. vid ett strömavbrott eller brand så blir det kolsvart i dessa utrymmen och man ser ingenting vilket är en betydande risk för personskada.

Vi har därför infört efterlysande nödutgångsskyltar på alla relevanta dörrar i påverkade utrymmen.

Det finns dock en mindre nackdel med dessa och det är att de behöver utsättas ett antal minuter av ljus för att kunna efterlysa. Men håller man på i sitt förråd 5-10 minuter så är det mer än tillräckligt för att skyltarna ska lysa godtyckligt.