Parkeringsförbud vid infarten (äntligen)

Efter styrelsens hårda arbete och påtryckningar mot Stockholm Stad och Idrottsförvaltningen kan vi äntligen presentera parkeringsförbud på infartsvägen! Gäller från och med idag.

Lägg till Stockholm Stads Parkerings AB på snabbval 1 på telefonen
08-772 96 00

Parkeringsförbudet gäller åt båda hållen!

Även Q-park numera Aimo Park efter att de blivit uppköpta av Sumitomo Corporation, har uppdaterat våra skyltar till föreningens område.
Om nån har parkerat på vårt område eller din plats,
Ring Aimo Park  0771-96 90 00