Bullerinventering 24 Mars, Hovstagränd 9, 11, 13

PGA ökad godstrafik på Nynäsbanan har trafikverket erbjudit föreningen att utföra en s.k. bullerinventering av våra fastigheter för att skapa sig en uppfattning om det eventuellt behövs några bullerdämpnade åtgärder i våra fastigheter.

Bullerinventering kommer därför utföras den 24:e Mars

Berörda hushåll har fått separat information om vad som gäller