Landscaping

Som en del i processen att förädla vårt område och markplanera har vi tagit bort den stackars nedgångna busken som fanns och planterat en Black Lace Fläder mellan Hovstagränd 11 och 13 istället.