Målningen och yttre underhåll

Målningen har nu pågått i c:a 4 veckor och är till stor del färdig.

Alla cykelförråden och miljöhusen med tillhörande dörrar är färdigmålade.
Entréerna vid Hovstagränd 9 och 11 är färdiga.

Innan målningen så gjordes en noggrann översyn av alla träfasader där det konstaterades att en del spontskivor var i så dåligt skick att de behövde bytas ut. Mest utsatta var Hovstagränd 7 och 13 där hela väggsektioner nu byts ut innan målningen.

Ny spont spikas fast

Vid hovstagränd 7 är bytet av spont nu klart och det som återstår är målningen.

Det som är kvar av arbetet är fortsatt byte av viss spont på hovstagränd 3, 5 och 13 samt färdigmålning av entréerna, även förrådsgolvet i hovstagränd 9 ska målas färdigt.

Övriga arbeten som också pågår på området är byte av vissa trasiga parkeringsräcken, oljning och lasering av parkeringsräcken samt byte av inre väggar i miljöhuset vid hovstagränd 13 och montering av avbärarplank på väggarna i miljöhusen.