Årsredovisning och kallelse till stämma

Idag har vi skickat ut årsredovisningen till alla medlemmar.

Tillsammans med årsredovisningen är även underlag för poströstningen samt underlag för motion som ska behandlas på stämman.

Det som ska finnas med årsredovisningen i din brevlåda är följande.

Kallelse tillika poströstningsunderlag, 2 sidor.
Motion till stämman om takterrasser, 2 sidor.
Styrelsens svar till motion, 1 sida.

Alla utskick ska vara kompletta, men om du mot förmodan inte fått alla papper ovan med din årsredovisning hör av dig till styrelsen så kompletterar vi det åt dig.