Grävarbeten på området och vid entren hovstagränd 9

Med trolig början 13:e november kommer grävarbete att utföras på 3 ställen. Arbeten beräknas utföras under veckorna 46-50.
Vi räknar med att endast grävningen vid nr 9 kommer orsaka eventuella besvär i framkomlighet.

 1. Grävning i gräsmatta bakom hovstagränd 7 mot miljöhuset.
  Ny kanalisation för nätverkskablar läggs till miljöhuset för att anpassa föreningen till modernare standard.
 2. Grävning vid lekplats hovstagränd 7.
  Gamla sargen tas bort och ny sarg kommer läggas till sandlådan då den gamla ruttnat sönder, samt sanden kommer bytas.
 3. Grävning vid entre hovstagränd 9
  Ett mindre läckage i souterräng grunden till huset bredvid entren har upptäckts och måste åtgärdas.
  Grävningen kommer ske i rabatten  till höger om entren mot husets grund, därefter kommer grunden tätas om, nya dräneringsrör läggas och rabatten återställas.