Grävarbeten på området och vid entren hovstagränd 9

Mellan 16-18 november utfördes grävarbete på 2 ställen.

Grävning vid lekplats hovstagränd 7.
Gamla sargen tas bort och ny sarg kommer läggas till sandlådan då den gamla ruttnat sönder, samt sanden kommer bytas.
UPPDATERING: då vi inte fick leveransen av sarg från leverantören kunde inte entreprenören utföra arbetet med bytet av sargen. arbetet fortsätter så fort material har kommit och vädret fortfarande förutsätter att arbete kan genomföras, om vintern kommer skjuts arbetet till våren.

  1. Grävning i gräsmatta bakom hovstagränd 7 mot miljöhuset. klart
    Ny kanalisation för nätverkskablar läggs till miljöhuset för att anpassa föreningen till modernare standard.
  2. Grävning vid entre hovstagränd 9 Klart
    Ett mindre läckage i souterräng grunden till huset bredvid entren har upptäckts och måste åtgärdas.
    Grävningen kommer ske i rabatten  till höger om entren mot husets grund, därefter kommer grunden tätas om, nya dräneringsrör läggas och rabatten återställas.