Grävarbeten på området och vid entren hovstagränd 9

Mellan 16-18 november utfördes grävarbete på 2 ställen.

Grävning vid lekplats hovstagränd 7. KLART
Gamla sargen tas bort och ny sarg kommer läggas till sandlådan då den gamla ruttnat sönder, samt sanden kommer bytas.
UPPDATERING: Försenad leverans av sargen gjorde att arbete påbörjades i början på mars.

  1. Grävning i gräsmatta bakom hovstagränd 7 mot miljöhuset. KLART
    Ny kanalisation för nätverkskablar läggs till miljöhuset för att anpassa föreningen till modernare standard.
  2. Grävning vid entre hovstagränd 9 KLART
    Ett mindre läckage i souterräng grunden till huset bredvid entren har upptäckts och måste åtgärdas.
    Grävningen kommer ske i rabatten  till höger om entren mot husets grund, därefter kommer grunden tätas om, nya dräneringsrör läggas och rabatten återställas.