Förändringar avseende bredband (gruppanslutning)

Som vi aviserat ut i Ängssätrabladet så har vi sagt upp nuvarande gruppanslutning med Tele2. Största anledningarna är dålig service- och funktion samt ett högt pris i relation till vad våra medlemmar får av Tele2.
Vi försökte förhandla om avtalet men Tele2var inte intresserade att ge oss ett konkurrenskraftigt erbjudande.

På grund av det upphör därför gruppanslutningsavtalet med Tele2 den 2021-10-31.

Vi håller på med en upphandling av gruppanslutning från en annan leverantör.
Vi uppmanar därför alla våra medlemmar med att avvakta med förlängning eller byte av bredbandsleverantör tills ni får mer information av oss.

 

 

Vi återkommer med ett separat utskick när vi är färdiga med upphandlingen.