berg och dalbana med värmen

Då vi fick några felanmälningar på att folk upplevde det kallt vid vissa tider i lägenheten sen 21:a Januari så uppmärksammade vi vad vi först trodde var ett fel på en komponent i värmecentralen, men som efter en grundlig genomgång visade sig vara Stockholm Exergi som överstyrde våra värmeinställningar.

Anledning som vi fick från exergi var att på morgon och kväll när energianvändningen är som max vill de reglera ner värmen för att minska på effektuttaget, detta är något som de gör kollektivt med inkopplade fastigheter, något som vi ovetandes tydligen automatiskt hade godkänt vid förnyelse av avtal.
Idén i sig är väl god, men den aggressiva överstyrningen av vårt lågtempererade värmesystem blev ingen bra kombination.

Vid vår undersökning visade det sig att de har överstyrt vår värme i upp till 18h per dygn, och som mest sänkt vår elementtemperatur med ner till 8 grader under vad de ska vara, de sade att de sen ökade temperaturen efteråt för att kompensera för ”bortfallet” under dessa tider och plussade på så mycket som 3-6 grader till ovanpå vår värmeinställning, detta gjorde så att värmen i folks lägenheter började fluktuera upp och ner och vi fick mer kalldrag vid fönstren.

Ovan är exempel på hur en värmelogg inte ska se ut. På bilden är det den blå och gröna som är intressant, gröna är vad temperaturen borde ha varit och blå är vad temperaturen faktiskt var när exergi överstyrde våra inställningar.

Vi har kopplat ur exergis överstyrning av vår värmecentral så värmen bör nu stabilisera sig och vi kommer ha ett långt samtal med dem om att detta var oacceptabelt.