Bahnhof Servicearbete bredband 30/11

Bahnhof kommer att utföra ett servicearbete som påverkar tjänst(er):

[2871042] Dedikerat Bredband, 1000/1000 Mbit/s, Hovstagränd 3-13

Detta kan komma att innebära nedtid för icke-redundanta tjänster under följande period:
Start: 2021-11-30 00:01
Stop: 2021-11-30 06:00
Förväntad nedtid: Upp till 4 timmar.