Markarbete och grävning 16:e till 30:e november

Markarbete med maskingrävning kommer utföras vid parkeringen

Påverkade platser är 42-52 och 25-31.

Medlemmar som påverkas har fått separat information.