Årsstämman genomförd 19:e november

Stämman genomfördes i år genom poströstning med hänsyn till regeringens restriktioner för att begränsa smittspridning.

21 hushåll närvarade genom poströstning.

2 nya suppleanter och en ny ledamot valdes in i styrelsen, En ledamot omvaldes på 2 nya år.

Styrelsen uppvisade ett fortsatt exceptionellt ekonomiskt resultat för föreningen, vattenskador och hastigt uppkommna underhållsfel till trots.

Den motion som framlagts till årsstämman avslogs då majoritetsröst inte uppnåddes.

Protokoll från stämman är klart och upplagt på riksbyggens medlemsarkiv på riksbyggen.se. Vi tackar alla som närvarade genom poströstning.

Årsredovisningen finns upplagd på hemsidan