Informationsutskicken om bredbandsbytet

Då en del medlemmar verkar ha missat de utskick om bredbandet som gjordes publicerar vi här de dokument som skickats ut till alla medlemmar sen April gällande bredbandsbytet.

Bytet till bahnhof påbörjas 1:a September 3:e September enligt den information vi har fått. fördröjningen beror på sjukdom.

Den 31:a Augusti mottog vi leveransen av routrar.

Ett utskick kommer att göras har gjorts  med datum om när utlämning av routrar påbörjas.

klicka på respektive länk för nedladdning

April: byte gruppanslutning
informationsbladet innehåller det mesta du behöver veta

April: Välkommen till Bahnhof
välkomstbrev från Bahnhof med instruktion om hur man gör

Juli: gruppanslutning komplettering
kompletterande information med förtydligande om vad som gäller kostnad, telefoni och uppsägning gammalt abbonnemang.

September: Uthämtning av router
Kompletterande information om när och var du hämtar ut din router.